Åtgärda vattenskador i tid

Vattenskador är mycket vanligare än vi tror. Över en miljon skador på kranvatten i privata hushåll, oavsett om det är fastighet eller hyra, rapporteras varje år till hushålls- och bostadsförsäkringsbolag. Vad ska man göra i en nödsituation?

Problemet är att skadorna ofta märks onödigt sent. Oavsett om den läckande tvättmaskinen eller ett rör bryter i väggarna, under gips eller avlagringar, obekvämt, arbetsintensivt och ofta förknippat med stora konsekvenser. Så snart skadorna märks ska maten tas omedelbart från källan – så stäng av huvudvattenkranen omedelbart. Och ring då oss som rörmokare i Malmö så att skadans ursprung kan hittas så snabbt som möjligt med hjälp av en läckagedetekteringsprocedur.

Risken som kan lura vid högre vattennivåer, till exempel i tvättstugan, bör inte underskattas. Om mängden vatten redan har nått uttag finns det en livsfara för dig (elektrisk chock!) Och dina elektriska apparater (kortslutning!). Såvida du inte måste gå in i det drabbade rummet för att komma åt el centralen, stäng den av omedelbart. Eventuellt lagrat farligt gods måste också säkras och tas ut från ”faroområdet”.

Med större mängder vatten hjälper brandkåren att pumpa ner oavsett risk för elektrisk stöt. De hanterar mindre skador även med en handpump och hink och trasa.

I vilket fall som helst bör ett av de första samtala även gälla försäkringsbolaget. Du är inte skyldig att anställa hantverkare som arbetar för dem; ändå ger försäkringsbolaget ofta tips om att dokumentera skadan eller om du kan börja reparera skadan alls innan en expert har kontrollerat allt. För att tillåta så mycket luft som möjligt till de skadade områdena bör det drabbade området eller områdena rensas. Eftersom även de långsiktiga konsekvenserna som vattenskador kan få är hälsorelaterade. Mögelsporer är dåliga biverkningar av vattenskador som inte är professionellt och hundra procent torkade ut. Kondenstork är ofta inte tillräckligt här och en professionell för byggnadstorkning måste tas i drift.

För att undvika framtida rörbrott under gips, avlagring eller mellan väggarna kan du vidta åtgärder vid kärnrenovering eller när man bygger en ny byggnad: Ofta är det inte rörbrott i direkt bemärkelse, utan lödda och pressade sömmar och känsliga anslutningsställen som utgör en potentiell fara. Så länge det inte finns några täckande gips eller avlagringar, bör du därför låta hela systemet genomgå ett trycktest. Eventuella läckor kan således identifieras och elimineras pålitligt. Vi gör gärna det åt dig!

Kontakta oss om du behöver en rörmokare i Malmö!