Varför du bör lösa problem i sanitära området så fort som

Om avloppet i toaletten, tvättstället eller handfatet är igensatt, bör du agera så snabbt som möjligt och inte låta någon tid gå! Problem av detta slag – som många års erfarenhet redan har visat – tenderar att bli värre och värre ju mer tid som går.

Sådana problem med avloppet börjar ofta mycket smygande: toalettens eller tvättställets funktionalitet är mer och mer begränsad eftersom vattnet inte längre dräneras ordentligt. De första tecknen på en överhängande igensättning av avloppsrören är vanligtvis det karakteristiska ”gurglande” såväl som när vattnet tar längre och längre tid att rinna undan. Om sådana tecken ignoreras under lång tid inträffar vanligtvis en total blockering av rörledningarna efter några veckor eller månader. I många fall ackumuleras sedan toalettavloppsvatten i diskbänken, vilket är en riktig skräck för många av våra kunder och naturligtvis orsakar avsky. Oavsett om det gäller för din personliga eller företagets räkning: ring oss som experter inom rörmokeri och få problemet rättat innan de blir för allvarliga!

Kontrollera avloppet med jämna mellanrum

Även om det inte är nödsituation och du har stopp så kan våra tjänster vara till hands. Låt vårt kompetenta team undersöka och inspektera nämnda rör med jämna mellanrum för att upptäcka brister i rörsystemet innan det blir något stort problem. Vi använder toppmodern och högeffektiv teknik som våra speciella rörledningskameror – även kända som TV-rörledningskameror – som vi sätter in i motsvarande rörledningar och driver dem med. Vi kan sedan göra insidan av röret synligt på vår skärm och kan upptäcka potentiella flaskhalsar, blockeringar eller till och med kommande rörsprickor innan de blir akuta.

Tack vare regelbunden avloppsrengöring kan du undvika skador på ditt hem, byggnader eller hushållseffekter

I den mån vi blir medvetna om potentiella brister eller blockeringar i dina rörledningar under en regelbunden rörinspektion erbjuder vi också professionell och snabb rörrengöring och rörrehabilitering av relevanta avloppsrör. Vårt team står till ditt förfogande i Malmö-området från måndag till söndag dygnet runt.