Intressanta fakta om rengöring av avlopp

Under avloppsrengöring av smutsiga avloppsledningar, rörsystem, avloppskanaler och brunnar. Beroende på diametern på föremålet som ska rengöras utförs smutsavlägsnande manuellt eller med hjälp av ett maskinsystem, särskilt i svåråtkomliga områden. Som regel är en inspektion med en diameter mindre än två meter endast möjlig med hjälp av tekniska medel. Strax över det smutsiga vattnet spolas alla slags föremål in i avloppssystemet. För det mesta förblir rester på ojämna platser så snart avloppsvattnets flödeshastighet minskar. Med tiden ackumuleras naturligtvis fler fasta ämnen där tills respektive område är helt igensatt eller översvämmad. Senast vid denna tidpunkt bör du ingripa och ta bort blockeringen, så att inget värre händer. Regelbundna kontroller är därför viktiga vid nedsänkning, sluttningar eller konstruktionsrelaterade fel för att förhindra dem.

Det vanligaste sättet att effektivt ta bort smutsen efteråt är att skölja det med en högtryckstvätt. En slang leds in i avloppssystemet till platsen för användning. Med en pump som är monterad på en vattentank passerar vattnet genom ett munstycke i slutet av slangen vid högt tryck och hastighet. Det resulterande trycket kan nu helt enkelt spraya bort avlagringar. En annan metod är överspolning. En barriär sätts upp runt området som ska bearbetas. Barriären säkerställer sedan att vatten kan ackumuleras. Om du öppnar detta skapas en våg som tvättar bort föroreningen. Spolning fungerar på liknande sätt, men istället för en barriär används ett rör här för att röra upp vatten.

Eftersom en stor mängd vatten måste användas för att rengöra avloppet med det senare är det inte ovanligt att ett fordon med en enorm vattentank anländer till platsen. En sådan tank har en volym på över 15 000 liter i lagringsutrymme. Av denna anledning måste fordon ofta tankas flera gånger om dagen under längre perioder. På grund av detta använder fler och fler människor ett vattenåtervinningssystem. Fördelen här är att vattnet sugs in från avloppssystemet och samtidigt kan användas igen för spolning. Detta sparar tid som du annars skulle förlora på bränsleturer. Naturligtvis sugs också lera in, men detta filtreras separat från vattnet. Det är sant att vattenåtervinning kostar lite mer på grund av extra slitage och bränsleförbrukning. Men om du sedan beräknar den driftstopp som krävs för tankning kommer det snabbt att löna sig igen. Vid rengöring av avloppet måste det dessutom säkerställas att det insugna slammet kasseras enligt vissa föreskrifter och lagar. Annars finns det risk för höga straff eller böter.

Kontakta oss som din rörmokare i Malmö!